Žádost, včetně příloh, zasílejte pouze v elektronické podobě. Vaše žádost bude zaregistrována a její průběh můžete sledovat na internetových stránkách. Veškerá dokumentace musí být v českém jazyce.

O výsledcích každého výběrového řízení budou žadatelé veřejně vyrozuměni na internetových stránkách pod příslušnou kolonkou Výzvy Nadace a to nejpozději do deseti dnů po skončení Výzvy.

 

Právnická osoba
Fyzická osoba